;

Aantrekkende arbeidsmarkt, een aantrekkelijke arbeidsmarkt?

Aantrekkende arbeidsmarkt, een aantrekkelijke arbeidsmarkt?
12-12-2017

Het aantal banen stijgt weer significant, waarbij de uitzendbranche goed is voor bijna de helft van de toename. Het gaat hierbij grotendeels om vaklui: bouwmedewerkers, schoonmakers, horecapersoneel, productiemedewerkers. Handjes zijn nodig.  

Onbenut arbeidsaanbod

Toch is te lezen is in het ING Dutch Economy Chart Book dat er dit jaar nog niet werkelijk sprake is van een oververhitting op de arbeidsmarkt. Er is nog steeds veel onbenut arbeidsaanbod naast de geregistreerde werklozen. Dat zijn mensen die zich (nog) niet aanbeiden op de arbeidsmarkt vanwege bijvoorbeeld (om)scholing, ontmoediging of ziekte. Of mensen die wel al werken, maar graag meer willen werken. 

Geen Loonstijgingen

De groeiende economie is bovendien ook niet terug te vinden in de lonen, aldus DNB: de bedrijven krijgen relatief steeds meer en de doorsnee werknemer steeds minder. In het verleden stegen de lonen als de werkloosheid daalde, maar dat is nu niet het geval. Door de eonomische omstandigheden van de afgelopen jaren, de toenemende flexibilisering en digitalisering zijn de werkgevers nog voorzichtig als het gaat om beloningen. Daarnaast hebben ook de vakbonden aan invloed ingeboet, terwijl er een groeiende macht heerst van aandeelhouders. 

Neem daarbij de verplaatsing van arbeid naar landen als China en de voorgaande automatisering en robotisering, en er ontstaan omstandigheden die niet goed zijn voor de onderhandelingspositie van werknemers. Werkgevers kiezen bovendien steeds vaker voor ZZP en flexwerk om het tekort aan te vullen. Een vast arbeidscontract wordt door veel werkgevers als ingewikkeld en risiciovol ervaren. 

Concurrentie op prijs

Het arbeidsaanbod blijft nog steeds groot. Werkgevers hebben hierdoor nog steeds veel keuze en selecteren op prijs. Dit zijn slechte ontwikkelingen voor het aantrekken van kwalitatief goed personeel uit het buitenland. Vorig jaar heeft de Inspectie SZW ruim 1,3 miljoen aan boetes uitgedeeld aan uitzendbureaus wegens onderbetaling aan uitzendkrachten. Het merendeel van de klachten kwam van Poolse werknemers en gingen over arbeidstijden, loon en inhoudingen. 

ABU-directeur Jurrien Koops ziet een arbeidsmarkt die uit balans is. Steeds meer werkgevers huren zo flexibel en zo goedkoop mogelijk in. Als uitzendsector haaden we vroeger vooral te maken met HR-managers, maar tegenwoordig zijn dat vooral ikopers die ook de glazen en paperclips inslaan. Zij slecteren vooral op prijs en hebben genoeg mogelijkheden. We moeten juist af van concurrentie op prijs, aldus Koops. 

Flexibiliteit voor de lange termijn

Flexibel personeel is veel meer dan een goedkope kortetermijnoplossing die voor nu even het aantrekkende werk opvangt. Daarvoor zijn de huidige wet- en regelgeving en de daarbij behorende procedures te uitvoerig. De Flexibele schil van een bedrijf is een ademend en levend onderdeel van het totale personeelsbestand binnen een onderneming, en draagt bij aan het effectief benutten daarvan. 

Vanuit de lfexbranche denken we daarom ee over het vinden van geschikt flexibel personeel voor een langere periode. Wat zijn de te verwachten mogelijkheden? is er een manier om het huidige personeelsbestand beter te benutten? Kan het ziekteverzuim lager? Hoe zorgen we dat je een aantrekkelijke werkgever wordt en zo gemotiveerde mensen aantrekt? En dient zich daadwerkelijk krapte aan, hoe voorkomen we dan excessen zoals een scheefgroei in de arbeidsvoorwaarden? 

Wilt u ook weten of er een juiste balans is van vast en flex binnen uw personeelsbestand? Bent u voldoende voorbereid op de verschillende situaties die zich kunnen aandienen? Graag lichten we de mogelijkheden toe tijdens een persoonlijk gesprek. 

Neem contact op met Mari-Jon Keijlewer 010 4479060 of stuur een email voor een afspraak. 

Bron:  

Volkskrant: UItzendbranche krijgt 1,3 miljoen aan boetes

PWNet.nl: ING ziet nog geen krapte arbeidsmarkt

Volkskrant: DNB vrijwel overal in de economie schijnt de zon, loon zou best wat omhoog mogen

Telegraaf/Reportage: Laagopgeleide baan kan kiezen

Telegraaf: Jackpot gewild personeel

Telegraaf: Nog altijd alle rumte op de arbeidsmarkt

 

 

 

Top